Vitajte na stránke STK Bytča

Stanica technickej kontroly Bytča (STK Bytča) je pracovisko s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrol motorových vozidiel. Pracovisko má oprávnenie na vykonávanie technických, emisných kontrol a kontrol originality.

Technickou kontrolou sa rozumie kontrola motorového vozidla po technickej stránke - či je schopné bezpečnej prevádzky na cestách.

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla, čo môže byť nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky. Kontrola originality identifikuje práve takéto neoprávnené zásahy.

Technické a emisné kontroly, kontroly originality

STK Bytča

STK Bytča

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:30 hod.

Motorové vozidlo preberie technik od zákazníka ku kontrole hodinu pred ukončením pracovnej doby, t.j. o 14:30 hod. a to z technických dôvodov.